Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Samen werken aan nieuwe sportnota

De gemeente gaat samen met het sportplatform, de sportraad en enkele andere deskundigen een nieuwe sportnota maken. Het is de bedoeling dat de sportnota in de tweede helft van 2016 helemaal klaar is.

Kinderen aan het korfballen

In de sportnota komt het belang van goede en betaalbare sportvoorzieningen aan bod.
Via sport kunnen we onderwerpen als gezondheid, veiligheid en discriminatie aan de orde stellen. Sport is voor jong en oud, het kan leeftijdsproblemen tegengaan. En sport is belangrijk bij thema’s als pesten, discriminatie en normen en waarden op en rond het sportveld.

Startbijeenkomst

In februari houden we een startbijeenkomst. Alle verenigingen, scholen, organisaties en inwoners die zich met sport en bewegen bezig houden nodigen we hiervoor uit.

Heeft u vragen?

Wanneer u vragen heeft over de sportnota, kunt u contact opnemen met beleidsadviseur sport Sjoerd van der Sluis, tel. 14 015. E-mail: s.vandersluis@pijnacker-nootdorp.nl