Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Samen werken aan een nieuwe sportnota

De gemeente gaat samen met het sportplatform, de sportraad en enkele andere deskundigen een nieuwe sportnota maken. Op maandagavond 29 februari is er een startbijeenkomst.

Alle verenigingen, scholen, organisaties en inwoners die zich met sport en bewegen bezig houden worden voor de startbijeenkomst uitgenodigd. Het is de bedoeling dat de sportnota in de tweede helft van volgend jaar helemaal klaar is.

Het belang van de sportnota

In de sportnota komt het belang van goede en betaalbare voorzieningen om te kunnen sporten en bewegen aan bod. Ook ziet de gemeente sport als mogelijkheid om maatschappelijke onderwerpen zoals gezondheid, veiligheid en discriminatie te agenderen. Sport kan ingezet worden om de participatie onder jeugd en ouderen te bevorderen en leeftijdsproblemen tegen te gaan. Maar ook bij bredere maatschappelijke thema’s als pesten, discriminatie en normen en waarden op en rond het sportveld kan sport een belangrijke rol spelen.

Wanneer u vragen heeft over de sportnota, kunt u contact opnemen met beleidsadviseur sport Sjoerd van der Sluis, tel. 14 015. E-mail: s.vandersluis@pijnacker-nootdorp.nl .