Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Samen baggeren in Pijnacker-Nootdorp

Wethouder Jaap van Staalduine en hoogheemraad Antoinette Jans ondertekenden 9 maart de overeenkomst ‘Voorbereidingen buitengewoon onderhoud watergangen’. Hiermee legden de gemeente en het Hoogheemraadschap van Delfland afspraken vast over het baggeren. Zo houden we samen onze watergangen op de juiste diepte en blijven ze schoon.

Ondertekening wethouder Van Staalduine en hoogheemraad Jans onderhoud watergangen

Bagger

Op de bodem van iedere sloot of vaart verzamelt zich in de loop der tijd bagger. Bagger ontstaat door gevallen bladeren, plantenresten en zwerfvuil. Door deze laag met bagger wordt de watergang steeds ondieper. Met als gevolg vissterfte en stank bij warm weer. Ook kan een ondiepe watergang minder water afvoeren, wat bij heftige regenval tot wateroverlast kan leiden.

Daarom is voor Van Staalduine baggeren belangrijk.

“Nu is het zo dat zowel de gemeente als Delfland baggeren. Dan wil ik weten of dat handig is en of we het niet efficiënter kunnen doen. Vanuit die vraag hebben we besloten om nog intensiever samen te werken.”  

Ook Jans is groot voorstander van meer samenwerken. Zij legt uit:

“Ik ben altijd op zoek naar mogelijkheden om samen te werken met andere partijen. Samen kom je verder. In dit geval richt zich dat dan met name op de voorbereidende werkzaamheden. Omdat Delfland met grotere regelmaat baggert en daarmee de voorbereidende werkzaamheden die met baggeren samen hangen ook vaker doen, hebben wij hier meer ervaring mee. Hoe mooi is het dan om de ander daarmee te helpen. Daarom haakt de gemeente nu bij ons aan. Zo houden we de kosten laag en kunnen we het efficiënter aanpakken.”

Samenwerking

Waarop ze samen constateren dat deze samenwerking niet alleen efficiënter is, maar ook nog eens de overlast voor de omgeving vermindert.