Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Rode Kruis centraal inleverpunt beschermingsmiddelen

Zamelt u beschermingsmiddelen voor zorgmedewerkers in, zoals maskers, handschoenen en brillen? Lever die dan in bij het Rode Kruis! Niet alle zorginstellingen zijn namelijk zelf in staat de controle op kwaliteit en veiligheid van beschermingsmiddelen uit te voeren.

Het Rode Kruis controleert alle ingezamelde middelen op kwaliteit en verdeelt de goedgekeurde middelen daarna over zorginstellingen in het hele land. Het Rode Kruis zorgt er bovendien voor dat de regio’s met de hoogste nood als eerste de ingezamelde en goedgekeurde middelen krijgen.

De Veiligheidsregio Haaglanden raadt particulieren en ondernemers die hun ingezamelde beschermingsmiddelen willen inleveren, dan ook met klem aan zich rechtstreeks bij het Rode Kruis te melden. Het Rode Kruis heeft daarvoor een speciale informatiepagina op internet gemaakt. Daar staat ook de lijst met producten die nodig zijn. Kijk hiervoor op www.rodekruis.nl.