Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Resultaten enquête Hart van Nootdorp

In het hart van Nootdorp, rondom de voormalige brandweerkazerne aan de Koningin Julianastraat, worden diverse locaties herontwikkeld. Als stap naar een integrale gebiedsvisie konden omwonenden en andere betrokkenen een digitale vragenlijst invullen. De resultaten van deze eerste inventarisatie zijn online in te zien.

Bent u benieuwd naar de aspecten die leven in en rond het plangebied en het verdere proces? Kijk op www.hartvannootdorp.nl.

Op weg naar een gebiedsvisie

De locaties van de voormalig brandweerkazerne, de Klauterbeer, Kindcentrum De Regenboog aan de Koningin Julianastraat en de sporthal Jan Janssenhal worden in samenhang ontwikkeld. Op deze plek komt een nieuw integraal kindcentrum, met onderwijs en kinderopvang voor 0-12 jaar, een nieuwe multifunctionele sporthal en woningbouw. We werken toe naar een gebiedsvisie.

Online vragenlijst

De enquete heeft met 255 reacties een goede respons gehad. Omwonenden, sporters, ouders en andere betrokkenen konden van 25 juni tot 15 juli 2019 een online vragenlijst invullen. Met vragen over het gebied en de toekomstige ontwikkelingen en er was ruimte om eigen suggesties en reacties kenbaar te maken. Op de website www.hartvannootdorp.nl zijn de resultaten te vinden.

De enquête is onderdeel van de eerste inventarisatie over het gebied. De informatie uit de enquête vormt samen met de randvoorwaarden vanuit de gemeente en ruimtelijke kwaliteiten de input voor de nota van uitgangspunten. In deze nota worden de kaders en ambities vastgelegd voor de uiteindelijk gebiedsvisie. Het college wil deze nota in november 2019 aanbieden aan de gemeenteraad ter vaststelling.