Regels voor speeltoestellen buiten uw tuin

Het is belangrijk dat kinderen voldoende ruimte krijgen om buiten te spelen. Veel mensen zetten eigen speeltoestellen buiten op staat of op groenstroken neer. Zoals kunststof glijbaantjes, trampolines en bij mooi weer een zwembadje. De gemeente heeft hier nu regels voor opgesteld

Anders dan de speeltoestellen van de gemeente, voldoen deze eigen speeltoestellen namelijk niet aan de landelijke veiligheidsnormen. Hierdoor zijn ze eigenlijk niet geschikt voor de openbare ruimte. De gemeente begrijpt dat er toch behoefte is en heeft daarom regels opgesteld. Zo blijft buiten spelen veilig en leuk en weet iedereen waar hij aan toe is.

Spelregels:

Als eigenaar van een speeltoestel bent u zelf verantwoordelijk voor de staat, de veiligheid en het juiste gebruik van het toestel. Zet daarom op het toestel uw adres of telefoonnummer, zodat buurtbewoners of de gemeente contact kunnen opnemen. Een speeltoestel mag buiten staan vanaf de voorjaarsvakantie tot en met de herfstvakantie.

Verder zijn er de volgende spelregels

  • Vanwege de veiligheid mogen de toestellen niet op openbare speelplekken geplaatst worden
  • De speeltoestellen moeten in goede staat verkeren
  • Alleen zwembadjes met een maximale hoogte van 25 cm zijn toegestaan
  • Speeltoestellen mogen alleen los staan, u mag ze niet in de grond verankeren
  • Speeltoestellen op gras moeten regelmatig verplaatst worden, zodat de gemeente het gras kan maaien
  • Als eigenaar van het toestel zorgt u zelf voor draagvlak in de buurt en lost eventuele problemen samen met de buurt op
  • Denk aan veiligheid: plaats speeltoestellen minimaal 2 meter van andere objecten en de straat

Verwijderen

Als een speeltoestel niet voldoet aan één of meer spelregels, dan moet het verwijderd worden.

Bekijk de regeling op www.overheid.nl