Regels voor het gebruik van afvalcontainers

Iedereen houdt van een schone, mooie en veilige leefomgeving. Om de wijk schoon te houden wordt regelmatig huisafval opgehaald. In de meeste wijken gebeurt dit met afvalcontainers. Hieronder vindt u de regels voor het gebruik van deze afvalbakken.

De regels over het gebruik van afvalcontainers komen uit het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2012 Pijnacker-Nootdorp.

Kliko's op een rijtje in een straat aan de rand van de stoep

Zet uw afvalcontainer tijdig buiten en haal deze op tijd weer binnen

Aanbieden: goed gesloten afvalcontainers mogen vanaf 20.00 op de avond vóór de inzameldag op de aanbiedplaats worden neergezet. Op de inzameldag zelf moet de container vóór 07.30 op de aanbiedplaats staan. Binnenhalen: de container moet uiterlijk 22.00 op de inzameldag weer worden binnengehaald.

Zet uw container op een aanbiedplaats

Aanbiedplaatsen zijn te herkennen aan tegels met een containerlogo erop. Afvalcontainers die niet op een officiële aanbiedplaats staan, worden niet geleegd.

Doe de deksel goed dicht

Wanneer u uw afvalcontainer op de aanbiedplaats zet om geleegd te worden, moet de container goed gesloten zijn. U loopt een risico dat uw container niet wordt geleegd wanneer de deksel open of deels open staat.

Zet geen afval naast de container

Het is niet toegestaan om afvalzakken naast de containers te zetten. Avalex kan extra zakken of los geplaatst afval niet meenemen.

Meld grofvuil aan bij Avalex

Grofvuil wordt tegen betaling opgehaald. Maak hiervoor een afspraak met Avalex.

Melding doen over afval?

Ziet u dat de regels niet worden nageleefd, meld dit dan via

Riskeer geen boete

Als u zich niet aan de regels houdt, riskeert u een boete vanaf €90,-.

Meer informatie

Acties gemeente

De gemeente krijgt regelmatig meldingen dat afval en afvalcontainers op straat zwerven. In de ene wijk speelt dit meer dan in de andere. Om verrommeling, onveilige situaties en ongemakken voor bewoners te voorkomen voeren handhavers van de gemeente verschillende acties uit:

  • we sturen brieven naar straten waar zich problemen voordoen;
  • we plakken waarschuwingsstickers op afvalcontainers die niet op de juiste manier zijn aangeboden of niet tijdig zijn binnengehaald;
  • ook kunnen we boetes uitschrijven.