Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Regels voor het gebruik van afvalcontainers

Iedereen houdt van een schone, mooie en veilige leefomgeving. Om de wijk schoon te houden wordt regelmatig huisafval opgehaald. In de meeste wijken gebeurt dit met afvalcontainers. Hieronder vindt u de regels voor het gebruik van deze afvalbakken.

De regels over het gebruik van afvalcontainers komen uit het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2012 Pijnacker-Nootdorp.

Kliko's op een rijtje in een straat aan de rand van de stoep

Zet uw afvalcontainer tijdig buiten en haal deze op tijd weer binnen

Afvalcontainers mogen vanaf 20.00 uur op de avond vóór de inzameldag op de aanbiedplaats worden neergezet. Op de inzameldag zelf moet de container vóór 07.30 uur op de aanbiedplaats staan. De container moet uiterlijk 22.00 uur op de inzameldag weer van straat zijn gehaald.

Zet uw container op een aanbiedplaats

Aanbiedplaatsen zijn te herkennen aan tegels met een containerlogo erop. Als er geen officiële aanbiedplaats is dan mag de container aangeboden worden langs de openbare weg.

Doe de deksel goed dicht

Wanneer u uw afvalcontainer aanbiedt om geleegd te worden, moet de container goed gesloten zijn. U loopt een risico dat uw container niet wordt geleegd wanneer de deksel open of deels open staat.

Zet geen afval naast de container

Het is niet toegestaan om afvalzakken naast de containers te zetten. Deze vervuilen de openbare ruimte. Avalex neemt extra zakken of los geplaatst afval niet mee.

Melding doen over afval?

Ziet u dat de regels niet worden nageleefd, meld dit dan via

Meldpunt Leefomgeving

Acties gemeente

De gemeente krijgt regelmatig meldingen dat afval en afvalcontainers op straat zwerven. In de ene wijk speelt dit meer dan in de andere. Om verrommeling, onveilige situaties en ongemakken voor bewoners te voorkomen voeren handhavers van de gemeente verschillende acties uit:

  • we sturen brieven naar straten waar zich problemen voordoen;
  • we plakken waarschuwingsstickers op afvalcontainers die niet op de juiste manier zijn aangeboden of niet tijdig zijn binnengehaald;
  • ook kunnen we boetes uitschrijven.