Sluiten
 1. stuur door
 2. bedankt
stuur door

Regeling chronish zieken en gehandicapten

Mensen met een chronische ziekte of een handicap hebben vaak extra kosten door hun aandoening. Via de Bijzondere bijstand kunnen zij mogelijk in aanmerking komen voor een vergoeding van (een deel van) deze kosten.

Een chronische ziekte is een aandoening zonder uitzicht op (volledig) herstel. Bij een handicap is sprake van blijvende lichamelijke of geestelijke beperking.

Wat kan worden vergoed

 • de meerkosten van warme maaltijden via het SWOP
 • meerkosten van energie, extra slijtage van kleding en beddengoed door veel wassen of handicap
 • de kosten van thuisadministratie via het SWOP
 • bezorgkosten van dagelijkse boodschappen
 • extra reiskosten die niet( volledig) vergoed worden uit andere regelingen
 • extra zorgkosten die niet (volledig) vergoed worden uit andere regelingen

Wat kan niet worden vergoed?

 • het wettelijk verplichte eigen risico van de zorgverzekering
 • zorgkosten die via een (aanvullende) zorgverzekering kunnen worden vergoed
 • de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp
 • kosten die al (gedeeltelijk) vergoed worden via andere regelingen

Voorwaarden

 • u woont in de gemeente Pijnacker-Nootdorp
 • de extra kosten zijn een direct gevolg van uw chronische ziekte of handicap

Inkomen, vermogen en draagkracht

Of u voor een vergoeding in aanmerking komt en hoe hoog deze zal zijn, is afhankelijk van uw inkomen, vermogen en uw bijzondere uitgaven. De gemeente stelt aan de hand van uw financiële gegevens uw draagkracht vast. Er wordt namelijk verwacht, dat u een deel van uw draagkracht gebruikt voor het voldoen van de bijzondere kosten.

Hoe aanvragen?

De ‘Regeling Chronisch zieken en gehandicapten’ is onderdeel van de bijzondere bijstand. U kunt een aanvraag digitaal doen op de website, via Loketten> Alle producten en diensten> Bijzondere bijstand. Om een digitale aanvraag te kunnen doen heeft u wel uw DigiD-code nodig. Onder het kopje ‘nodig’ vindt u overigens ook een aanvraagformulier (pdf) dat u kunt printen en per post kunt indienen.

Let op!

Voor alle gemaakte kosten moet u steeds opnieuw een aanvraag doen. De kosten worden dus niet elk jaar automatisch vergoed.

Welke bewijsstukken overleggen?

Een vergoeding kan niet vooraf worden verstrekt. De uitgaven die voor een eventuele (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking komen, moeten al zijn gedaan. De aanvraag moet wel binnen één maand na het maken van de kosten ingediend worden. Bij de aanvraag moeten de navolgende bewijsstukken worden overgelegd:

 • een kopie legitimatiebewijs
 • bewijsstukken (van u en uw eventuele partner) van uw inkomen en vermogen (loonstroken of bewijzen van uw inkomsten), bankafschriften van alle rekeningen, beschikkingen belastingdienst enz.) i.v.m. de draagkrachtberekening
 • bewijsstukken, bijvoorbeeld nota’s, bonnen etc

Nadere informatie

Nadere info over de Regeling chronisch zieken en gehandicapten kunt u krijgen bij het gemeentelijk contactcentrum KCC via telefoonnummer 14 015 of digitaal via info@pijnacker-nootdorp.nl.