Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Praat mee over de nieuwe sportnota

De samenleving is in beweging! Beweegt de sport mee? Gemeente, sportraad, sportplatform en deskundigen uit de zorg, het onderwijs en de jeugdsector gaan aan de slag met een nieuwe sportnota. Maandag 29 februari is de startbijeenkomst. Komt u ook?

De startbijeenkomst vindt plaats in het Bestuurscentrum, Emmastraat 165 in Pijnacker. De bijeenkomst start om 19.15 uur en wordt rond 22.00 uur afgerond.

Help ons op weg

Ben jij jongerenwerker, onderwijzer, sportvrijwilliger, gymjuf, buurtzorgmedewerker of welzijnswerker? En vind jij sport en bewegen ook zo belangrijk? Doe mee en help ons op weg met de nieuwe sportnota.

Maatschappeljijke onderwerpen

In de sportnota komt het belang van goede en betaalbare voorzieningen om te kunnen sporten en bewegen aan bod. Daarnaast ziet de gemeente sport als mogelijkheid om maatschappelijke onderwerpen zoals gezondheid, veiligheid en discriminatie te agenderen. Sport kan ingezet worden om de participatie onder jeugd en ouderen te bevorderen en leeftijdsproblemen tegen te gaan. Maar ook bij bredere maatschappelijke thema’s als pesten en normen en waarden op en rond het sportveld kan sport een belangrijke rol spelen

Aanmelden

In verband met een goede voorbereiding graag (uiterlijk 26 februari) aanmelden via: BEL_sec@pijnacker-nootdorp.nl. Wanneer u vragen heeft over de sportnota, kunt u contact opnemen met beleidsadviseur sport Sjoerd van der Sluis via 14 015. Mailen kan ook: s.vandersluis@pijnacker-nootdorp.nl.