Planning Berken- en Bomenbuurt

De meest actuele planning van de werkzaamheden in de Berken- en Bomenbuurt kunt u vinden op onze website. Het overzicht geeft aan wanneer en hoe lang we ongeveer in een straat bezig zijn.

Werkzaamheden parkbuurt Pijnacker-Nootdorp

De afstemming tussen de uitvoerende partijen over de werkzaamheden en doorlooptijden vergde enige tijd. Toch is die afstemming van cruciaal belang om het werk vlot te laten verlopen. Zo houden we voor de bewoners de periode van overlast zo kort mogelijk.

Actuele planning

De meest actuele versie van de planning vindt u op de website van wijkvereniging, www.pijnacker-noord.nl. En onder www.pijnacker-nootdorp.nl/Berkenenbomenbuurt. Hier vindt u ook de bewonersbrief van oktober 2017 over de verschillende werkzaamheden in uw buurt.

Vragen over de uitvoering?

Neem contact op met onze opzichter Ron Develing, tel: 06 20 017 043. Heeft uw vraag geen haast? Mail naar r.develing@pijnacker-nootdorp.nl.