Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Plannen ter inzage vanaf donderdag 28 november

Vanaf donderdag 28 november ligt het voorontwerpbestemmingsplan De Scheg 2019 en het ontwerpwijzigingsplan De Drie Ster zes weken ter inzage bij het gemeentehuis.

Digitaal

Ze staan ook vanaf donderdag 28 november op onze website onder Ter inzage, op www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.overheid.nl.