Plaats geen afval naast de container

De afvalinzameling in onze gemeente gaat op de meeste plaatsen prima. Toch zijn er op een aantal locaties vaker problemen bij ondergrondse containers en milieuparkjes. Op deze plekken zijn gemeentelijk handhavers extra actief met inspecties en controles.

Controleurs bij afval dat gedumpt is

Handhavers melden problemen direct bij Avalex, die binnen 24 uur afval ophaalt. Ook kunnen zij mensen waarschuwen of beboeten op basis van persoonlijke gegevens in het afval (zie foto). Dit gebeurt bij verkeerd geplaatst afval of bij grote hoeveelheden verkeerd afval in de container.

Meld het bij Meldpunt Leefomgeving

Gelukkig zijn op de meeste plaatsen handhavers niet nodig. Als u iets verkeerds ziet, kunt u mensen direct aanspreken of een melding doen bij het Meldpunt Leefomgeving van de gemeente. Dit kan 24 uur per dag via www.pijnacker-nootdorp.nl/meldpunt. Merkt u dat een afvalcontainer vol is, laat het dan aan Avalex weten via info@avalex.nl of via het telefoonnummer 0900 0507 op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.