Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Pijnacker Noord vernieuwt

Pijnacker Noord bestaat uit zes buurten en een primaire ontsluitingsweg. Voor iedere buurt en de weg wordt een ontwerp opgesteld. Het gaat hierbij om de vormgeving en de verblijfkwaliteit van de wijk. De nummering van de buurten op het plaatje markeren ook globaal de uitvoeringsfases.

Het werk in de Geleerdenbuurt (1) en de Staatsliedenbuurt (2) is afgerond. De Parkbuurt (3) is in 2014 de uitvoering ingegaan en is, op een paar punten na, in 2015 afgerond. In deze fase is ook de helft van de hoofdontsluitingsweg door Noord meegenomen. Vorig jaar is na de zomervakantie ook gestart met het werk in de Heesterbuurt (4) met daarin het tweede deel van de hoofdontsluitingsweg. De Heesterbuurt is medio 2017 klaar.

Planning

Voor de Berkenbuurt (5) en de Bomenbuurt (6) is in 2014 één gecombineerd schetsontwerp opgesteld. Afgelopen juni is het Voorlopig Ontwerp aan de bewoners gepresenteerd en binnenkort ronden we het Definitief Ontwerp af. De start van de werkzaamheden in deze buurten is gepland voor het voorjaar van 2017. Medio 2019 moeten deze twee buurten klaar zijn. Het herstructuringsproject “Pijnacker Noord vernieuwt” ronden we daarmee af en dan is de wijk ook daadwerkelijk ‘vernieuwd’.