Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Overlast en slechte bereikbaarheid Pijnacker Noord

De bewoners van Pijnacker Noord hebben de afgelopen tijd nogal wat overlast ervaren van de werkzaamheden. Ook u kunt daar vast wel over meepraten. Keer op keer werd u geconfronteerd met weer een andere wegafsluiting. Dit leverde ons kritiek op, begrijpelijk en deels ook terecht. Vraag is, hoe kunnen we het beter doen...

De wijkvereniging en de gemeente staan open voor uw suggesties. Wat speelde er in de wijk op dat moment. Hieronder een korte toelichting.

Telstar reporters gingen op pad, interviewden bewoners en publiceerden op 9 november jl. het volgende artikel:

Bewoners Pijnacker Noord positief kritisch over langdurige werkzaamheden in de wijk

Pijnacker - In de wijk Pijnacker Noord wordt al heel lang gewerkt. Ditmaal is het riool aan de beurt. Een noodzakelijk kwaad, maar de buurt is van mening dat het allemaal wel heel erg lang duurt. Wie mooi wil zijn moet pijn lijden? Wie mooi wil zijn moet pijn lijden? Telstar Online vroeg aan bewoners hoe ze omgaan met de zandhopen, tractoren en troep in wijk… Lees op Telstar-Online

Informatie nalezen?

Alle bewoners hebben voorafgaand aan de werkzaamheden een brief ontvangen en op de informatieavond is het werk uitgebreid toegelicht. Wilt u dit nog eens nalezen? Op onze website vindt u alle informatie, overzichtelijk per buurt.

Een samenloop van ….

Daarnaast werd een warmtenet aangelegd naar de 16 flats in de wijk. Een project van Ammerlaan en RondomWonen, dat voor het eind van 2015 klaar moest zijn om de toegekende subsidie te mogen ontvangen. De werkzaamheden aan dit net kwamen op een ongelukkig moment, vlak na de afronding van de herinrichting van de straten en hoven bij de flats in de Parkbuurt. De gemeente heeft wel met de uitvoerders meegedacht hoe deze extra overlast voor bewoners én schade aan het uitgevoerde herinrichtingswerk zo beperkt mogelijk kon blijven. Het warmtenet is daarom zoveel mogelijk door de groene (gras)gebieden van de Parkbuurt aangelegd.

Daarmee konden de werkzaamheden aan de bestrating in de Thorbeckelaan gewoon volgens planning uitgevoerd worden. Ook werd hierdoor de al aangelegde nieuwe bestrating van de Parkbuurt zoveel mogelijk ontzien.