Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Overdracht zonnepanelen sporthal Koningshof

Woensdag 2 november droeg directeur Leon Bruinen van SolSolutions de zonnepanelen op het dak van sporthal Koningshof (Het Baken) officieel over aan wethouder Jaap van Staalduine.

Op het dak zijn 244 zonnepanelen geplaatst en de verwachte opbrengst is 61.000 kWh per jaar. Dit project is mede mogelijk gemaakt door een investeringssubsidie van Stadsgewest Haaglanden en een productiesubsidie van het Ministerie van Ondernemend Nederland (SDE).

Verbruik

De jaarlijkse opbrengst van de zonnepanelen is vergelijkbaar met het jaarlijkse verbruik. Omdat verbruik en opbrengst qua tijd niet synchroon lopen zal naar verwachting de helft worden terug geleverd aan het net en zal op een ander moment dezelfde hoeveelheid worden verbruikt.