Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Opvang personen met verward gedrag

Maandag 13 maart ondertekenden de gemeenten Delft, Midden-Delfland, Westland en Pijnacker-Nootdorp, GGZ Delfland, OM en politie een overeenkomst waarmee de opvang personen met verward gedrag geregeld is. De politie in betrokken gemeenten kan 24 uur per dag, zeven dagen in de week personen met verward gedrag die dringend zorg nodig hebben naar GGZ Delfland brengen.

Bord met de tekst Answer (antwoord) en Questions (vragen)

Mensen met psychische problemen zijn niet gebaat bij een verblijf in een politiecel. Toch komt iemand die zich in het openbaar ‘verward’ gedraagt hier nu soms terecht. Daarom zijn er nu afspraken over een menselijke aanpak.

Beter en sneller

Het is voor veel mensen verontrustend en soms ook beangstigend: mensen die zich in het openbaar ‘verward’ gedragen. Door het waarschuwen van de politie en het meenemen van de persoon door de politie is het probleem voor omstanders snel opgelost. Maar voor de persoon met verward gedrag begint het dan pas. Om de zorg beter en sneller te regelen is bij GGZ-Delfland, mede dankzij de constructieve medewerking van zorgverzekering DSW, een opvang voor personen met verward gedrag gecreëerd.

Verdacht of niet

Personen met verward gedrag, die dringend hulp nodig hebben en niet verdacht worden van een misdrijf, worden door de politie naar GGZ Delfland aan de Sint Jorisweg in Delft gebracht. Daar worden ze opgevangen, beoordeeld door een arts en krijgen ze de zorg die ze nodig hebben. Personen met verward gedrag die wel verdacht worden van een misdrijf, worden naar de Opvang Verwarde Personen van het hoofdbureau van politie in Den Haag gebracht. Het rijk gaf opdracht aan alle gemeenten, politie en zorgaanbieders om uiterlijk in 2018 te komen tot een zogeheten sluitende aanpak rond mensen met verward gedrag. Met deze aanpak wordt invulling gegeven aan een van de bouwstenen.

Toename aantal meldingen

Het aantal meldingen bij de politie van verwarde en overlast gevende personen neemt toe. Maar niet al deze personen hebben ook een psychiatrische problematiek. Bij personen met verward gedrag gaat het in elk geval altijd om kwetsbare mensen die in de problemen komen door bijvoorbeeld een aandoening of levensproblemen of een combinatie daarvan.