Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Oproep: eigenaar aanhanger gezocht

Aan het Zinkviooltje in Nootdorp staat een aanhangwagen in de openbare ruimte. Dit mag niet op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Het gaat om een voertuig zonder kenteken.

Aanhanger aan zinkviooltje in Nootdorp

Wij roepen de eigenaar op om het voertuig binnen één week na publicatiedatum te verwijderen. Als het voertuig niet binnen deze termijn is weggehaald, dan gaan wij over tot het toepassen van bestuursdwang. Hierbij zal het voertuig op kosten van de eigenaar worden verwijderd en dertien weken worden opgeslagen. Wordt het voertuig na dertien weken niet opgehaald, dan volgt vernietiging van de aanhanger.