Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ontwerpwijzigingsplan Delftsestraatweg 9 ter inzage

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt bekend, dat het ontwerpwijzigingsplan Delftsestraatweg 9 vanaf vrijdag 1 mei gedurende zes weken digitaal ter inzage is.

Dit plan is een wijziging van het bestemmingsplan ‘Duurzame Glastuinbouwgebieden’ en is bedoeld de bestemming van de woning aan de Delftstestraatweg 9 in Pijnacker om te zetten van een agrarische dienstwoning in een reguliere woonbestemming

Digitaal beschikbaar

De bestemmingsplannen zijn digitaal beschikbaar vanaf vrijdag 1 mei op ter inzage en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. De plannen fysiek inzien op het gemeentehuis is op dit moment niet mogelijk. De volledige, officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl.