Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ontwerpbestemmingsplan Tuindershof 2019 ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan Tuindershof 2019 ligt vanaf 15 augustus 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis.

Digitaal

Vanaf 15 augustus kunt u het plan in zien op onze website onder Ter inzage, op www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.overheid.nl.