Ontwerpbestemmingsplan Centrum Pijnacker 2018

Van 15 maart tot en met 25 april 2018 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Centrum Pijnacker 2018’ ter inzage.

Winkelend publiek in Ackershof

Ook ligt het ontwerpbesluit Hogere grenswaarde Wet geluidhinder Centrum Pijnacker 2018 vanaf 15 maart ter inzage. Het bestemmingsplan betreft het centrum van Pijnacker en directe omgeving.
Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze (bezwaar) indienen bij de gemeenteraad.

U kunt de stukken inzien in het gemeentehuis in Pijnacker. De procedure en de bekendmaking staan vanaf donderdag 15 maart online onder Snel naar > Ter inzage en via www.ruimtelijkeplannen.nl.