Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Zuidweg

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 30 januari 2020 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis.

Het college is voornemens om op grond van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden voor wegverkeerslawaai vast te stellen voor het bouwen van 2 woningen aan de Zuidweg 1 in Pijnacker.

Digitaal

Ze staan ook vanaf 30 januari op onze website onder Ter inzage, op www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.overheid.nl.