Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Onderzoek naar huisvesting arbeidsmigranten in de glastuinbouw

De gemeente Pijnacker-Nootdorp doet onderzoek naar huisvesting van arbeidsmigranten in de glastuinbouwsector in onze gemeente.

woningen in Pijnacker Noord

Aanleiding is de vraag van een aantal ondernemingen in de glastuinbouw of de gemeente Pijnacker-Nootdorp iets kan betekenen met betrekking tot het huisvesten van arbeidsmigranten. Betreffende bedrijven zien veel verloop van personeel door een tekort aan kwaliteit en kwantiteit van huisvestingsmogelijkheden. Goede huisvesting is belangrijk voor zowel werkgevers als werknemers in de glastuinbouw. Dit zorgt voor minder verloop onder deze specifieke groep werknemers en biedt de mogelijkheid voor glastuinbouwbedrijven deze werknemers aan zich te kunnen binden.

Huisvestingsvraagstuk

Met het onderzoek krijgt de gemeente Pijnacker-Nootdorp een beter beeld van het huisvestingsvraagstuk van arbeidsmigranten. De uitkomsten kunnen worden gebruikt voor bijvoorbeeld de herijking van de woonvisie. Afhankelijk van de uitkomst wordt bepaald of er een rol is voor de gemeente is weggelegd.