Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Onderzoek GGD Haaglanden naar gedrag bij bestrijding coronavirus

We zijn allemaal al een tijd in de ban van het nieuwe coronavirus. De boodschap ‘hou vol’ is nog steeds van kracht. De overheid roept ons op om ons te blijven houden aan de maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Doen we dit ook? En hoe ervaren we dat? Daarover gaat het onderzoek dat GGD Haaglanden, samen met andere GGD’en, uitvoert in opdracht van het RIVM en GGD GHOR Nederland. Doe mee!

coronavirus

Waarom dit vragenlijstonderzoek?

Het onderzoek wordt uitgevoerd om beter te begrijpen wat mensen vinden van de maatregelen, wat de drijfveren zijn om zich eraan te houden en hoe het fysiek, mentaal en sociaal met de mensen in Nederland gaat in dit coronatijdperk.

Als we weten waarom mensen zich op een bepaalde manier gedragen en hoe het met ze gaat, dan kan de overheid beleid ontwikkelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Daarvoor stelt de overheid gedragsmaatregelen vast. Communicatie speelt daarbij een belangrijke rol. We onderzoeken of de communicatie goed en effectief is, of dat we iets moeten aanpassen. En ook wat het effect van de maatregelen is op gezondheid en welzijn van iedereen. Hoe beter we dit alles weten, hoe beter we in Nederland het virus samen onder controle kunnen krijgen.

Samenwerking RIVM, GGD’en en GGD GHOR Nederland

GGD Haaglanden voert het onderzoek uit, in opdracht van het RIVM en GGD GHOR Nederland en de wetenschappelijke adviesraad van het RIVM. Deze raad bestaat uit top-experts in de gedrags- en communicatiewetenschappen. Het RIVM verwacht de eerste uitkomsten in mei. Meer informatie over het gedragsonderzoek vindt u hier.