Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Onderhoud Vlielandseweg

Na opening van de nieuwe Oostelijke Randweg gaat de gemeente groot onderhoud uitvoeren op de Vlielandseweg. De riolering en het asfalt zijn aan vervanging toe en de verkeersveiligheid wordt verbeterd.

De Vlielandsweg is een gebiedsontsluitingsweg en belangrijk voor de bereikbaarheid van Pijnacker. Groot onderhoud is noodzakelijk om het verkeer in de toekomst veilig en met minder overlast te kunnen verwerken.

Voor de uitvoering van de herinrichting zal de Vlielandseweg lange tijd afgesloten moeten zijn. Dit kan pas nadat de Oostelijke Randweg open is (eind 2020), zodat er een alternatieve route voor het (vracht)verkeer van en naar de Boezem is.

In het noordoosten van Pijnacker zijn veel nieuwe ontwikkelingen, zoals de nieuwe woonwijk Ackerswoude, het toekomstige woongebied De Scheg en het bedrijventerrein Boezem Oost. Door de aanleg van de Oostelijke Randweg zal de verkeerstoename op de Vlielandseweg beperkt blijven.

Wat gaan we doen?

Het onderhoudsproject Vlielandseweg kent drie fases:

  • Fase 1 – Verkeersonderzoek en tijdelijke verkeersmaatregelen
  • Fase 2 – Ontwerp van de herinrichting van de weg
  • Fase 3 – Uitvoeren van de herinrichting

Fase 1 - Verkeersonderzoek en tijdelijke verkeersmaatregelen

We zijn nu bezig met het verkeersonderzoek. Dit is nodig omdat er veel ontwikkelingen zijn in de omgeving die invloed hebben op het verkeer op de Vlielandseweg. Bijvoorbeeld de aanleg van de Oostelijke Randweg en het ontwikkelen van woningen in Ackerswoude en bij de Scheg.

Inzicht in de huidige situatie

Het verkeer op de Vlielandseweg is door de komst van de N470 flink afgenomen, maar neemt momenteel geleidelijk weer toe. Het verkeersonderzoek geeft inzicht in het huidige verkeer op de Vlielandseweg en hoe dit in de toekomst gaat veranderen. Daarvoor hebben we tellingen laten uitvoeren door adviesbureau Mobycon. De tellingen geven inzicht in de hoeveelheid en het soort verkeer (licht en zwaar) en de gereden routes.

Prognoses voor de toekomst

Met de tellingen maakt Mobycon verkeersprognoses voor de toekomst. Hoeveel verkeer gaat er straks gebruik maken van de Oostelijke Randweg en welke verkeerstoename verwachten we door de nieuwbouwontwikkelingen. Er wordt daarbij extra gelet op de routes van het vrachtverkeer die van invloed kunnen zijn op de overlast die de bewoners ervaren.

Uitgangspunten voor de reconstructie om de verkeerssituatie te verbeteren

Met het verkeersonderzoek willen we kijken welke mogelijkheden er zijn om meer verkeer te stimuleren de Oostelijke Randweg te gebruiken, de verkeersveiligheid te verbeteren en de overlast verder te beperken. Deze mogelijke ontwerpprincipes vormen uitgangspunt voor fase 2 van het groot onderhoud, het ontwerp van de Vlielandseweg.

Tijdelijke maatregelen

We bekijken tegelijkertijd welke kleine maatregelen we nu al kunnen nemen om de verkeersveiligheid te verbeteren en de overlast te beperken. Op dit moment is er bebording geplaatst om vrachtwagenchauffeurs te vragen rustig te rijden in verband met trillingen. Binnenkort zal ook een snelheidsdisplay worden opgehangen om automobilisten te stimuleren om zich te houden aan de snelheidslimiet van 50 km/uur.

In overleg met bewoners en ondernemers

In deze fase werken we samen met een de vertegenwoordiging van bewoners van de Vlielandseweg en het bestuur van bedrijventerrein De Boezem. Met hen bespreken we mogelijke oplossingsrichtingen. Mobycon zal de effecten in beeld brengen. De oplossingsrichtingen en effecten bespreken we in een werksessie op 11 juni 2019 met geïnteresseerde bewoners en ondernemers. De resultaten van deze werksessie worden verwerkt in een adviesrapport.

Fase 2 - Ontwerp van de herinrichting van de weg

Met de verkeersonderzoeken en conclusies uit fase 1 als uitgangspunt gaat de gemeente een ontwerp maken voor de inrichting van de Vlielandseweg. Hierbij is aandacht voor onder andere verkeersveiligheid, voetgangers, fietsers, parkeren en verlichting.

Naar verwachting start de ontwerpfase in de tweede helft van 2019, aansluitend op het verkeersonderzoek. Hoe deze fase precies gaat verlopen en op welke momenten bewoners en andere belanghebbenden betrokken worden, is nu nog niet bekend. Houd daarom deze webpagina in de gaten voor het laatste nieuws.

Fase 3 - Uitvoeren van de herinrichting

De Vlielandseweg moet voor het onderhoud afgesloten worden. De uitvoering van het groot onderhoud kan starten als de Oostelijke Randweg klaar is, zodat we het verkeer mede via deze randweg kunnen omleiden. Anders ontstaat door de langdurige afsluitingen een probleem met de bereikbaarheid van bedrijventerrein De Boezem en van Pijnacker.

Ook andere projecten zijn van invloed op de uitvoering, zoals de bereikbaarheid van bouwlocatie De Scheg. Vanwege de relaties tussen de verschillende projecten en onzekerheden is er nog geen definitieve uitvoeringsplanning. Dit zal later bekend gemaakt worden.