Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Onderhoud Vlielandseweg

Na opening van de nieuwe Oostelijke Randweg gaat de gemeente groot onderhoud uitvoeren op de Vlielandseweg. De riolering en het asfalt zijn aan vervanging toe en de verkeersveiligheid wordt verbeterd.

De Vlielandsweg is een gebiedsontsluitingsweg en belangrijk voor de bereikbaarheid van Pijnacker. Groot onderhoud is noodzakelijk om het verkeer in de toekomst veilig en met minder overlast te kunnen verwerken.

In het noordoosten van Pijnacker zijn veel nieuwe ontwikkelingen, zoals de nieuwe woonwijk Ackerswoude, het toekomstige woongebied De Scheg en het bedrijventerrein Boezem Oost. Door de aanleg van de Oostelijke Randweg zal de verkeerstoename op de Vlielandseweg beperkt blijven.

Voor de uitvoering van de herinrichting zal de Vlielandseweg lange tijd afgesloten moeten zijn. Dit kan pas nadat de Oostelijke Randweg open is (eind 2020), zodat er een alternatieve route voor het (vracht)verkeer van en naar de Boezem is.

Wat gaan we doen?

Het onderhoudsproject Vlielandseweg kent drie fases:

  • Fase 1 – Verkeersonderzoek en tijdelijke verkeersmaatregelen
  • Fase 2 – Ontwerp van de herinrichting van de weg
  • Fase 3 – Uitvoeren van de herinrichting

Fase 1 - Verkeersonderzoek en tijdelijke verkeersmaatregelen

Het verkeersonderzoek van Mobycon is afgerond. Met bewoners van de Vlielandseweg en ondernemers van bedrijventerrein De Boezem hebben we mogelijke oplossingsrichtingen besproken. Mobycon heeft de effecten in beeld gebracht. De oplossingsrichtingen en effecten zijn besproken in een openbare werksessie op 11 juni 2019 met geïnteresseerde bewoners en ondernemers. De resultaten van deze werksessie zijn door Mobycon verwerkt in een adviesrapport.

Tijdelijke maatregelen

Vooruitlopend op de reconstructie van de Vlielandseweg nemen we tijdelijke maatregelen om het verkeer rustiger te laten rijden. De weg wordt visueel smaller gemaakt, de kruispuntenbelijning wordt opgehaald en op het wegdek wordt een adviessnelheid van 30 km/u aangegeven.

Fase 2 - Ontwerp van de herinrichting van de weg

Met de verkeersonderzoeken en conclusies uit fase 1 als uitgangspunt gaat de gemeente een ontwerp maken voor de inrichting van de Vlielandseweg. Hierbij is aandacht voor onder andere verkeersveiligheid, voetgangers, fietsers, parkeren en verlichting. De belangrijkste uitgangspunten zijn:

  • een ontwerp- en adviessnelheid van 30 km/u op een deel van de Vlielandseweg;
  • het afsluiten van de Boezemweg voor vrachtverkeer;
  • een afslagverbod voor verkeer tussen de Boezemweg en het noordelijk deel van de Vlielandseweg.

In overleg met bewoners en ondernemers

In de eerste fase hebben we suggesties en aandachtspunten opgehaald bij bewoners en ondernemers. Die komen ook terug in de ontwerpfase. Dan bekijken we samen in hoeverre de genoemde verkeersmaatregelen uitvoerbaar zijn.

Planning

De ontwerpfase start in het najaar van 2019.

Fase 3 - Uitvoeren van de herinrichting

De Vlielandseweg moet voor het onderhoud afgesloten worden. De uitvoering van het groot onderhoud kan starten als de Oostelijke Randweg klaar is, zodat we het verkeer mede via deze randweg kunnen omleiden. Anders ontstaat door de langdurige afsluitingen een probleem met de bereikbaarheid van bedrijventerrein De Boezem en van Pijnacker.

Ook andere projecten zijn van invloed op de uitvoering, zoals de bereikbaarheid van bouwlocatie De Scheg. Vanwege de relaties tussen de verschillende projecten en onzekerheden is er nog geen definitieve uitvoeringsplanning. Dit zal later bekend gemaakt worden.