Sluiten
 1. stuur door
 2. bedankt
stuur door

Onderhoud Vlielandseweg

Na opening van de nieuwe Oostelijke Randweg gaat de gemeente groot onderhoud uitvoeren op de Vlielandseweg. De riolering en het asfalt zijn aan vervanging toe en de verkeersveiligheid wordt verbeterd.

De Vlielandsweg is een gebiedsontsluitingsweg en belangrijk voor de bereikbaarheid van Pijnacker. Groot onderhoud is noodzakelijk om het verkeer in de toekomst veilig en met minder overlast te kunnen verwerken.

In het noordoosten van Pijnacker zijn veel nieuwe ontwikkelingen, zoals de nieuwe woonwijk Ackerswoude, het toekomstige woongebied De Scheg en het bedrijventerrein Boezem Oost. Door de aanleg van de Oostelijke Randweg zal de verkeerstoename op de Vlielandseweg beperkt blijven.

Voor de uitvoering van de herinrichting zal de Vlielandseweg lange tijd afgesloten moeten zijn. Dit kan pas nadat de Oostelijke Randweg open is (eind 2020), zodat er een alternatieve route voor het (vracht)verkeer van en naar de Boezem is.

Wat we al gedaan hebben - Verkeersonderzoek en tijdelijke verkeersmaatregelen

Het verkeersonderzoek van Mobycon is afgerond. Met bewoners van de Vlielandseweg en ondernemers van bedrijventerrein De Boezem hebben we mogelijke oplossingsrichtingen besproken. Mobycon heeft de effecten in beeld gebracht. De oplossingsrichtingen en effecten zijn besproken in een openbare werksessie op 11 juni 2019 met geïnteresseerde bewoners en ondernemers. De resultaten van deze werksessie zijn door Mobycon verwerkt in een adviesrapport.

Tijdelijke maatregelen

Vooruitlopend op de reconstructie van de Vlielandseweg nemen we tijdelijke maatregelen om het verkeer rustiger te laten rijden. De weg wordt visueel smaller gemaakt, de kruispuntenbelijning wordt opgehaald en op het wegdek wordt een adviessnelheid van 30 km/u aangegeven.

Waar we mee bezig zijn - Ontwerp van de herinrichting van de weg

Met de verkeersonderzoeken en conclusies uit fase 1 als uitgangspunt gaat de gemeente een ontwerp maken voor de inrichting van de Vlielandseweg. Hierbij is aandacht voor onder andere verkeersveiligheid, voetgangers, fietsers, parkeren en verlichting. De belangrijkste uitgangspunten zijn:

 • een ontwerp- en adviessnelheid van 30 km/u op een deel van de Vlielandseweg;
 • het afsluiten van de Boezemweg voor vrachtverkeer;
 • een afslagverbod voor verkeer tussen de Boezemweg en het noordelijk deel van de Vlielandseweg.

Wat hebben we al gedaan?

Inventarisatieavond 30 januari 2020. Tijdens deze avond hebben wij met direct omwonenden en ondernemers gesproken. Wensen en ideeën die tijdens deze avond zijn opgehaald worden meegenomen bij het vormgeven van het schetsontwerp. Geïnteresseerden konden zich aanmelden voor de klankbordgroep. Deze groep vertegenwoordigt de belangen van bewoners en ondernemers bij het opstellen van het schetsontwerp.

Bekijk de presentatie en de korte samenvatting van deze avond.

Wat gaan we nog doen?

 • Twee maal een klankbordgroep avond (eerste kwartaal 2020)
 • Presentatie schetsontwerp aan bewoners en ondernemers Vlielandseweg (tweede kwartaal 2020). U heeft de mogelijkheid om te reageren op dit ontwerp.
 • Vaststellen definitief ontwerp (tweede of derde kwartaal 2020)
 • Openstelling Oostelijke Randweg/ Zijdeweg (zomer 2020)
 • Stedin en Dunea vervangen de gas- en waterleiding (derde kwartaal 2020)
 • Start uitvoering Reconstructie Vlielandseweg (derde kwartaal 2020)

Heeft u een vraag over de reconstructie van de Vlielandseweg? Stuur dan een e-mail naar Debby de Ruijter via vlielandseweg@pijnacker-nootdorp.nl of bel 14015.