Ode aan de mol

Wie is de mol? Zaterdagavond keken vele molloten gespannen naar de televisie voor de ontknoping. Maar gemeentelijk ecoloog Michel Barendse wist het al. Lees zijn Ode aan de mol.

Mol kruipt door gat in aarde

Mollen, aan het einde van de winter lijken ze overal hun kop op te steken. En niet alleen op tv. Ook op jouw gazon. Op elk gazon. Overal vulkaanuitbarstingen van zwarte aarde. Onze zorgvuldig gecultiveerde gazonnetjes en weilanden, verwoest door deze gladde fluwelen monstertjes met hun gluiperige oogjes en hun duivelse fluwelige velletjes. Klemmen, mollenvangers, gif, bestrijden die handel! Wie op internet kijkt kan nog maar tot één conclusie komen: ‘dit zwartharige schepsel moet te vuur en te zwaard bestreden worden’. Maar overdrijven we niet een beetje?

Klein beetje last, hoop nut

Er zijn maar enkele perioden in het jaar dat de mollen graafactief zijn, de rest van het jaar blijft het bij een enkel hoopje. Besef dat bestrijding van de dieren averechts kan werken. En realiseer je dat mollen voor het gazon schadelijke insectenlarven opeten. Bovendien zorgen ze voor betere afwatering. Zo dragen ze bij aan een beter bodemleven en dus gezonde groei van tuinplanten en grasland. Misschien moeten we toch een beetje zuinig zijn op dit beestje!

Nuttige graver

De mol is een nuttige graver die schadelijke insectenlarven eet. Van oorsprong een beestje van loofwouden en graslanden. Net als egel en spitsmuis behoort hij tot de insecteneters. In de winter zit het voedsel diep in de bodem, buiten bereik van de vorst. De mol volgt. In het voorjaar kruipt het hele spul weer richting maaiveld. De mollengangen dienen als val om wormen en schadelijke insectenlarven als engerlingen (keverlarven) en emelten (larven van langpootmug) te vangen. Zo draagt de mol juist bij aan het behoud van je grasmat.

Wanneer de mol in het vroege voorjaar weer naar boven komt, vindt groot onderhoud aan het gangenstelsel plaats. Hier en daar een nieuw gangetje, overal verschijnen hopen. De gangen zorgen voor een goede doorluchting van de bodem. Daarmee ontstaat een beter bodemleven, een betere basis voor plantengroei en een betere hemelwaterafvoer.

En die molshopen dan?

Zeer nuttige beestjes dus, maar wat doe je tegen die molshopen?
Moet je nog een grasmat aanleggen? Dan kan je molshopen voorkomen door fijnmazig kippengaas onder de zode te leggen. Dan kunnen ze op die plek niet naar boven komen. Zo kan je ze sturen naar plekken waar een hoopje wat minder erg is.

Heb je al mollen in je gazon dan is dichtstampen van de gangen geen optie; de beestjes gaan onmiddellijk opnieuw graven. Als je met een hark de molshopen lichtjes uitstrijkt over het gazon, zie je er al snel weinig meer van. Verbaas je er gelijk over hoe uit zo’n klein gaatje zo’n berg aarde gewurmd kan worden. En dan blijkt acceptatie een goede remedie.

Bestrijding werkt averechts

Mollen vangen of doden is dweilen met de kraan open. Een territorium komt dan vrij. In plaats van één mol heb je kans op een heel leger, die allemaal het territorium op proberen te eisen. Gif, zowel om de engerlingen en emelten te bestrijden als om de mollen te bestrijden, verwoest ook veel ander leven en is dus uit den boze.

Wie meer wil weten over de mol kan kijken op de website van de zoogdiervereniging