Nu ook in Heesterbuurt 30 km zone

Voor de uitvoering van het werk in de Heesterbuurt in Pijnacker Noord is regelmatig het éénrichtingverkeer gewijzigd. De werkzaamheden zijn nu nagenoeg afgerond; alle verkeersborden staan weer op de juiste plaats. Aanleiding om u nog eens te wijzen op de verkeersregels die nu gelden.

Verkeersbord met 30 km zone

Verkeersborden

De werkzaamheden zijn nu nagenoeg afgerond; alle verkeersborden staan weer op de juiste plaats. Aanleiding om u nog eens te wijzen op de verkeersregels die nu gelden.

30 km en parkeerzone

De Heesterbuurt, inclusief de Meidoornlaan, maakt deel uit van de 30-km zone in Pijnacker-Noord. De inrichting voldoet daar aan. Er zijn verkeersdrempels, inritconstructies en er is een wegversmalling aangelegd. De 30-km zone wordt met verkeersborden aangegeven op alle toegangswegen van Pijnacker Noord. Van u wordt verwacht dat u zich aan dit snelheidsregime houdt.

Alleen in parkeervakken parkeren

De Heesterbuurt, inclusief de hele Meidoornlaan, maakt deel uit van de parkeerzone in Pijnacker-Noord. Dit houdt in dat er alleen geparkeerd mag worden in de parkeervakken, aangeduid met een “P”.

Extra controles

De komende tijd besteden politie en de afdeling Handhaving van de gemeente, extra aandacht aan het verkeersgedrag. De bewoners van de Heesterbuurt hebben vorige week al een brief hierover ontvangen. Let op: Eerst wordt u misschien nog gewaarschuwd, maar later worden er boetes uitgeschreven.