Nota sport en bewegen 2017 - 2020

De nota Sport en Bewegen Pijnacker-Nootdorp wil de komende jaren bijdragen aan een gezonde en sportieve lokale samenleving. De sportnota is een gezamenlijk product van gemeente, sportraad en sportplatform, dat ‘in contact’ is opgesteld met inwoners, sport- en welzijnsorganisaties.

Jongens die aan het voetballen zijn

De gemeenteraad stelde de sportnota eind november vast. U vindt de Sportnota staat op onder Vrije tijd > Sport > Sportbeleid.

Trots

Pijnacker-Nootdorp kent een rijk en bloeiend sportverenigingsleven. Onze gemeente beschikt over een gevarieerd aanbod aan sportvoorzieningen. Wekelijks besteden talloze kinderen, volwassenen en senioren vrije tijd aan sport. Vrijwilligers van de sportclubs leveren een waardevolle bijdrage aan onze samenleving. Daar zijn wij trots op en blij mee!

Tips, suggesties en reacties

Met de nota Sport en Bewegen roepen wij sportorganisaties, maatschappelijke instellingen én inwoners op om te streven naar een sportieve en gezonde samenleving; ieder vanuit zijn of haar eigen rol en verantwoordelijkheid. Tips, suggesties of andere reacties kunt u doorgeven aan beleidsambtenaar sport, Sjoerd van der Sluis. Tel 14 015. E-mail: s.vandersluis@pijnacker-nootdorp.nl