Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Nieuwsbrief Pijnacker Noord

In januari verschijnt de nieuwsbrief Pijnacker Noord. De wijk Pijnacker Noord, gebouwd in de jaren ’50-’60, ondergaat een stevige kwaliteitsverbetering.

Straatbeeld met huizen, stoep en bomen in Pijnacker Noord

De wijk Pijnacker Noord, gebouwd in de jaren ’50-’60, ondergaat een stevige kwaliteitsverbetering. De wijk vernieuwt, buurt na buurt. Het werk in de Geleerdenbuurt en de Staatsliedenbuurt is afgerond. De Parkbuurt is in 2014 de uitvoering ingegaan en is, op een paar punten na, in 2015 afgerond. In deze fase is ook de helft van de hoofdontsluitingsweg door Noord meegenomen. Vorig jaar is na de zomervakantie ook gestart met het werk in de Heesterbuurt met daarin het tweede deel van de hoofdontsluitingsweg. De Heesterbuurt is medio 2017 klaar.

Herstructureringsproject

Voor de Berkenbuurt en de Bomenbuurt is in 2014 één gecombineerd schetsontwerp opgesteld. Afgelopen juni is het Voorlopig Ontwerp aan de bewoners gepresenteerd en binnenkort ronden we het Definitief Ontwerp af. De start van de werkzaamheden in deze buurten is gepland voor het voorjaar van 2017. Medio 2019 moeten deze twee buurten klaar zijn. Het herstructureringsproject “Pijnacker Noord vernieuwt” ronden we daarmee af en dan is de wijk ook daadwerkelijk ‘vernieuwd’. Al met al gaan we ervan uit dat begin 2019 de hele wijk Pijnacker Noord er weer als nieuw bijligt.

Meld u aan

Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief.