Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Nieuwe woonwijk in Pijnacker: Tuindershof

Pijnacker krijgt er een nieuwe woonwijk bij: Tuindershof. Er komen ongeveer 450 woningen in het gebied ten zuidwesten van het centrum van Pijnacker. Dinsdag werd de intentieverklaring voor de ontwikkeling van het gebied ondertekend. De bouw start op zijn vroegst in 2019.

Wethouder van Staalduine en vertegenwoordigers van BDO Ontwikkling, Waaijer Projectrealisatie en Kavel Vastgoed ondertekenen de intentieverklaring voor Tuindershof. (foto: Sjaak Oudshoorn)

Dinsdag 19 december zetten gemeente Pijnacker-Nootdorp, BPD Ontwikkeling, Waaijer Projectrealisatie en Kavel Vastgoed hun handtekening onder de intentieverklaring. Een eerste stap in de ontwikkeling van Tuindershof. Wethouder Jaap van Staalduine is blij met deze stap:

“De daadwerkelijke realisatie van de nieuwe woonwijk komt hiermee dichterbij. Samen gaan we een duurzame en gevarieerde woonwijk bouwen die aansluit bij het dorpse karakter van Pijnacker."

foto: Sjaak Oudshoorn

Tuindershof, een groene, duurzame wijk

Tuindershof moet een groene wijk worden met een brede keuze aan woningtypen voor de nieuwe bewoners. Een plek waar je je direct thuis voelt. De wijk krijgt een duurzaam karakter met oog op de toekomst. Naast koopwoningen komen er ook sociale huurwoningen voor bijvoorbeeld jonge starters en kleine huishoudens. Verder wordt de wijk aardgasvrij. Tuindershof wordt zo de meest duurzame en toekomstbestendige woonwijk in Pijnacker-Nootdorp.

Van Toekomstvisie naar concrete plannen

De wens om op deze locatie een woonwijk te realiseren is er al langer. In de Toekomstvisie is het gebied al als ontwikkellocatie benoemd. Met de aanhoudende vraag naar woningen is nu het moment om de plannen concreter vorm te geven.

Eind oktober 2017 stelde de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp de uitgangspunten en ambities voor Tuindershof vast. De ontwikkelende partijen ondersteunen deze. De samenwerking tussen gemeente en marktpartijen biedt de mogelijkheid om ieder zijn kennis in te brengen en de ambities waar te maken. Gezamenlijk wordt de komende maanden een gebiedsvisie opgesteld. De bouw van de nieuwe woonwijk in Pijnacker start op zijn vroegst in 2019.