Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Nieuwe regels voor kamerverhuur

Gaat u één of meer kamers of appartementen verhuren in uw eigen woning? Een woonruimte splitsen in afzonderlijke appartementen, twee woningen samenvoegen tot één woning, of woonruimte onttrekken aan de woningvoorraad? Dan heeft u daar sinds 1 juli een vergunning voor nodig.

woningen

Sinds deze datum is er een nieuwe huisvestingsverordening vastgesteld en gelden er voor kamerverhuur, splitsen en het samenvoegen van woningen andere regels dan voorheen. De nieuwe regels gelden voor nieuwe kamerverhuur, niet voor al bestaande situaties. Met de regels wil de gemeente onveilige situaties en hinder voor omwonenden voorkomen.

Meer informatie