Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Nieuwe noodverordening veiligheidsregio Haaglanden per 9 april 2020

Op 9 april is een nieuwe noodverordening (Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Haaglanden van 9 april 2020) in de Veiligheidsregio Haaglanden vastgesteld. Deze nieuwe noodverordening treedt met onmiddellijke ingang in werking.

logo veiligheidsregio Haaglanden

In deze noodverordening is de opdracht van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (mede namens de minister van Justitie en Veiligheid) verwerkt om een extra uitzondering te maken op de sluiting van verblijven voor kinderopvang en gastouderopvang voor de noodopvang van kinderen van 0-4 jaar voor wie vanwege bijzondere problematiek of moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

De eerdere wijzigingen die op 2 april zijn doorgevoerd, zijn ook integraal verwerkt in de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Haaglanden van 9 april 2020.