Nieuwe maaironde gestart

Met dit groeizame weer schiet het gras weer uit de grond. Maandag 12 juni startte er weer een nieuwe maaironde van 5 weken lang door de hele gemeente.

De meeste bermen worden twee keer per jaar gemaaid. Daarnaast wordt een deel van de bermen begraasd met schapen, deze komen drie tot vier keer per jaar langs.

Verkeersveiligheid en ecologisch beleid

Waar en hoe vaak bermen in de gemeente worden gemaaid hangt samen met verkeersveiligheid en ecologisch beleid. Door het warme en vochtige weer is op sommige plaatsen het gras heel hard gegroeid. De gemeente kijkt daarom tussentijds of het verkeerszicht niet belemmerd wordt door hoog gras. Als het nodig is, wordt extra gemaaid.

Meldpunt leefomgeving

Ziet u plekken die gevaar kunnen opleveren voor verkeer? Meld ze dan bij het meldpunt leefomgeving via www.pijnacker-nootdorp.nl/meldpunt.