Nieuwe aardwarmtebron voor Ammerlaan

De gemeenteraad heeft op 22 februari besloten een lening van 5 miljoen te verstrekken aan Ammerlaan The Green Innovator voor het boren van een nieuwe aardwarmteput. Naar verwachting kan al dit najaar de aardwarmtelevering hervat worden aan een groot aantal afnemers.

Aardwarmteproject bij Ammerlaan

Maar dat is nog niet alles: de verwachte productie van de nieuwe bron is drie keer zo groot. Het resterende vermogen kan ingezet worden voor de verwarming van andere woonwijken en glastuin-bouwgebieden.

Met de realisering van de nieuwe aardwarmteput wordt de ambitie van de gemeente, om al in 2020 vijftien procent van haar totale energiegebruik duurzaam op te wekken, ruimschoots gerealiseerd. Daarmee vullen we de recente oproep van Minister Wiebes, om versneld van het Gronings gas af te stappen, concreet in.

Koploper

Al ruim 10 jaar werkt de gemeente Pijnacker-Nootdorp samen met ondernemers actief aan het warmte-transitiebeleid. Want, wil de gemeente in 2050 energieneutraal zijn, dan moeten zowel de glastuinbouw als woningen en bedrijven van het gas af. Een grote maar niet onmogelijke opgave.

Pijnacker-Nootdorp is goed op weg! Ze heeft haar positie als koploper vooral te danken aan haar innovatieve ondernemers. Ondernemers die risico’s durven te nemen, die CO2 neutraal willen ondernemen.

Meer informatie

Lees meer over Duurzame warmte.