Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Nieuw evenementenbeleid

Evenementen maken onze gemeente aantrekkelijk voor inwoners en bezoekers. Om die gebeurtenissen in goede banen te leiden zijn er regels.

Heel veel mensen op een plein bij een evenement

Organisatoren moeten zich bijvoorbeeld houden aan eisen rond (brand)veiligheid, vluchtroutes en milieu. Het college van Pijnacker-Nootdorp stelde op dinsdag 4 februari 2020 het concept-evenementenbeleid vast.

Ter inzage

Dit ligt ter inzage van donderdag 13 februari tot en met 26 maart bij de receptie van het gemeentehuis en is hieronder te downloaden.
Tijdens deze termijn kunt u een zienswijze indienen via info@pijnacker-nootdorp.nl, t.a.v de heer S. Milathianakis. De juridisch geldende bekendmaking staat op www.overheid.nl.