Nieuw contract hulp bij huishouden vanaf 23 april

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het afsluiten van een nieuw contract voor de hulp bij het huishouden, die wordt geboden in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Vertrouwde aanbieders blijven, nieuwe aanbieders vergroten de keuzemogelijkheden. Er zijn afspraken gemaakt over de beste kwaliteit van hulp voor het beste tarief. De huidige aanbieders van hulp bij het huishouden, Inis, T-Zorg en Axxicom, zijn weer gecontracteerd.

Keuzevrijheid

Als u nu hulp bij het huishouden gebruikt uit de Wmo, kunt u uw vertrouwde hulp behouden. Voor u verandert er in de praktijk niets. Er zijn ook vier nieuwe aanbieders gecontracteerd en dat vergroot de keuzevrijheid. De nieuwe aanbieders zijn Impegno, Hoek Helpt, Mathilda en Vierstroom. Als u vragen heeft over dit bericht, dan helpen wij u graag. Belt u dan met ons klantcontactcentrum 14 015.