Positief resultaat leefbaarheidsonderzoek 2015

Met de leefbaarheid zit het over het algemeen wel goed. De inwoners van Pijnacker-Nootdorp geven hun woonomgeving gemiddeld een 7,9. Dit blijkt uit de tweejaarlijkse leefbaarheidsmonitor die begin 2015 is uitgevoerd.

Ruim 4.300 mensen hebben een vragenlijst gekregen over de leefbaarheid in hun wijk. De leefbaarheid wordt in dit onderzoek bepaald door vier thema’s: de fysieke woonomgeving, de sociale woonomgeving, de criminaliteit en veiligheid en ongenoegens zoals overlast van verkeer, zwerfvuil en hondenpoep. Er zijn 1.550 vragenlijsten ingevuld, een respons van 36%.

Wat valt het meest op als we dit onderzoek vergelijken met voorgaande jaren?

  • We waarderen onze leefomgeving meer dan ooit. Het gemiddelde totaaloordeel voor de wijken in Pijnacker-Nootdorp is gestegen tot een niet eerder bereikte 7,9.
  • De waardering voor de fysieke woonomgeving is ook dit jaar weer hoger dan voorheen.
  • Inwoners voelen zich steeds veiliger. Na een daling in de jaren 2007-2011 zijn de veiligheidscijfers na een lichte stijging in 2013 weer verder gestegen in 2015
  • We ervaren minder overlast van verkeer, vervuiling en activiteiten in de directe woonomgeving

Scores op wijkniveau

In vergelijking met 2013 wordt de leefbaarheid in de meeste wijken beter gewaardeerd. Vooral in de wijken Pijnacker-Noord, Klapwijk, Keijzershof, Nootdorp Centrum/West, Vrouwtjeslant/Nieuweveen, ’s-Gravenhout, De Venen en Emerald stijgen de scores op een groot aantal aspecten. Over het algemeen wordt de leefomgeving het hoogst gewaardeerd in ’s-Gravenhout, Achter het Raadhuis, Vrouwtjeslant/Nieuweveen, Koningshof en Emerald. Bewoners van Pijnacker- Oost, Tolhek, De Venen en Craeyenburch waarderen hun wijk iets minder, maar geven nog altijd een ruime voldoende.

Verwerken resultaten

De resultaten worden gebruikt in het gemeentelijk beleid en bij werkzaamheden van de gemeente. Denk hierbij aan het beleid over veiligheid, verkeer, jeugd, speelruimte, maar ook gebiedsgerichte projecten, het beheer van de woonomgeving en het wijkgericht werken.Het volledige rapport vindt u onder Wonen en leven > Wijken.