Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Natuurlijke speelplek Savornin Lohmanlaan

De speelplek aan de Savornin Lohmanlaan is in maart 2015 opnieuw ingericht. Deze speelplek heeft een natuurlijk karakter gekregen. Er is een wilgentunnel gebouwd en er zijn wilgentipi’s, bokspringpalen en bosjes met heesters aangelegd. De tunnel en tipi’s zijn gemaakt van wilgentakken.

Tipi's bij de natuurlijke speelplek Pijnacker Noord

Kenmerkend hiervan is dat de wilgentakken de komende jaren verder gaan uitlopen zodat deze -wat men noemt speelaanleidingen- dichtgroeien en daardoor met het jaar spannender worden.

Een natuurlijk alternatief

Aan de bewoners van de Parkbuurt is tijdens het ontwerpoverleg de keuze voor een natuurlijke speelplek voorgelegd als alternatief voor de meer traditionele speelplek die aan de Savornin Lohmanlaan lag. De werkgroep Spelen heeft op basis van inbreng van kinderen uit Pijnacker-Noord actief meegedacht in het hele ontwerpproces.

Herstel aan de wilgenobjecten

Met de zomerstorm is een grote tak op de wilgentunnel gewaaid waardoor deze beschadigd is. Ook zijn niet alle wilgentenen even goed aangeslagen. In overleg met de aannemer wordt hiervoor naar een oplossing gezocht.