Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Natuurbeleidsplan Natuur op de kaart

In 2012 stelde de gemeente Pijnacker-Nootdorp voor het eerst een natuurbeleidsplan vast, de Ecologische kaart. Na vijf jaar is dit plan geactualiseerd en ‘Natuur op de kaart’ gedoopt. Dit plan heeft ter inzage gelegen van 5 oktober tot en met 16 november 2017.

Natuur is niet alleen goed voor de biodiversiteit. Het heeft ook zeer positieve effecten voor de gezondheid van mensen. Ze voelen zich gelukkiger en zijn gezonder. In de gemeente willen we een netwerk van natuur maken dat bestaat uit leefgebieden en verbindingszones.

Ruimte voor natuur

In het plan 'Natuur op de kaart' staat wat wij als gemeente willen doen voor een rijke natuur binnen onze gemeentegrenzen.
We doen dit door ruimte voor de natuur te reserveren bij reconstructies en nieuwbouw. We willen bouwen ínclusief natuur stimuleren. Daarbij worden gebouwen ook ingericht voor diersoorten als vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen. Daarnaast willen we het beheer zo aanpassen dat er voor vlinders en bijen op voldoende plekken genoeg voedsel te vinden is.

Proces

Het plan heeft tot 16 november ter inzage gelegen. Nu vertellen we de gemeenteraad over de binnengekomen zienswijzen. Daarna zal de raad een besluit nemen over het plan.