Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Melden evenementen op evenementenkalender 2018

Ben u van plan in 2018 een (groot) evenement te organiseren in Pijnacker-Nootdorp? Dan moet u dit voor 1 november 2017 bij ons aanmelden.

Buurtfeest in Pijnacker Noord

In het Evenementenbeleid van de gemeente Pijnacker-Nootdorp is opgenomen dat (grote) evenementen voor 1 november het jaar voorafgaand gemeld moeten zijn bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

In overleg tussen de burgemeester, de bureauchef van politie en de gebiedsofficier van het Openbaar Ministerie wordt dan een definitieve evenementenkalender voor 2018 opgesteld. Uitgangspunt daarbij is dat het aantal grote evenementen ten opzichte van het peiljaar (2011) niet stijgt.

Concept evenementenkalender

U wordt dan ook verzocht voor 1 november 2017 aan de burgemeester van Pijnacker-Nootdorp door te geven wanneer u van plan bent evenementen te organiseren in het jaar 2018. Deze evenementen worden dan op de concept evenementenkalender voor 2018 geplaatst. In de loop van november/ december 2017 krijgt u dan te horen of u evenement in 2018 doorgang kan vinden.

Aanmelden evenement

Wij verzoeken u daarom voor 1 november 2017 uw evenementen voor 2018 door te geven aan ons via het e-mailadres: info@pijnacker-nootdorp.nl In deze mail moet u het volgende vermelden:

  • Datum en tijdstip evenement
  • naam evenement
  • soort evenement
  • locatie evenement (verhard/onverhard)
  • verwacht aantal bezoekers
  • doelgroep
  • contactgegevens
  • website

Niet voor 1 november gemeld?

Indien uw evenement niet voor 1 november is gemeld loopt u het risico dat uw evenement in 2018 geen doorgang kan vinden.

Vragen?

Indien u vragen heeft over de evenementenkalender kunt u contact opnemen met Lennard Robbemond via telefoonnummer 14 015.