Meer ruimte voor opladen elektrische auto's

De gemeente heeft een verkeersbesluit genomen voor 64 vaste oplaadlocaties, die in de toekomst gebruikt kunnen worden voor het opladen van elektrische auto’s in openbaar gebied.

Man laadt elektrische auto op bij laadpaal

Met dit verkeersbesluit reserveren we alvast parkeerplaatsen verspreid over de hele gemeente. Een laadpaal wordt pas geplaatst als inwoners uit de buurt hiervoor een geldige aanvraag doen.

Parkeerplaatsen voor opladen

Door de parkeerplaatsen hiervoor nu te reserveren, kunnen we straks sneller inspelen op aanvragen voor elektrische laadpalen. Pas als er een laadpaal is geplaatst, kunnen de parkeerplaatsen alleen gebruikt worden voor het opladen van een elektrische auto. In eerste instantie gaat het om één parkeerplaats, bij meer interesse kunnen er twee plaatsen bestemd worden als plek voor elektrisch laden.

Verkeersbesluit ter inzage

Het ontwerp-verkeersbesluit lag van 26 oktober tot en met 7 december 2017 officieel ter inzage. Daarbij had iedereen gelegenheid om een zienswijze in te dienen. De zienswijzen gaven geen aanleiding tot aanpassing van het voorgenomen besluit. Het definitieve verkeersbesluit ligt bij de gemeente ter inzage tot en met 8 maart 2018. Hiertegen is alleen beroep mogelijk bij de rechtbank voor degenen die eerder een zienswijze hebben ingediend.