Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Meer bloemrijke grasvelden in Pijnacker Noord

Meer natuur in de wijk was een van de doelstellingen van de herinrichting van Pijnacker Noord. Grote stukken gazons zijn vervangen door een vegetatie van ruiggras met als doel er kruidenrijke grasvelden van te maken, belangrijk voor insecten zoals vlinders en bijen.

Honey Highway bloemen

Langs het water worden meer natuurvriendelijke oevers aangelegd. Zo ontstaat, met geduld en gericht beheer, een kruidenrijk grasveld.

Zaaien van kruiden

Om de natuur een handje te helpen wordt er binnenkort /begin april zeven kilo van een kruidenmengsel gezaaid in lange slingerende stroken. De kruiden worden gezaaid in brede stroken in de grote grasvelden aan de Rommesingel, Schoutenlaan, Nobellaan en van Houtenlaan. Zo ontstaan brede stroken van bloeiende kruiden.. De kruiden krijgen bloemen waarvan de zaden zich weer kunnen verspreiden over andere delen van de wijk.

Het juiste beheer

In de eerste jaren na aanleg groeit er nog veel ruiggras met ruigtekruiden zoals akkerdistels en brandnetels. Maar door het juiste beheer komen er steeds meer bloemrijke kruiden bij, zoals boterbloemen en pinksterbloemen, en langs de oevers de dotterbloem en de rietorchis. Door het zaaien van kruiden wordt dit proces versneld.

Voor een kruidenrijke begroeiing

Verschillende grasvelden in Noord worden beheerd door een schaapskudde. Schapen eten niet alleen het gras en de kruiden, ze maken ook met hun hoeven kleine oneffenheden in het gras waardoor nieuwe kruiden kunnen ontkiemen. Doordat de kudde in korte tijd van locatie naar locatie trekt verspreiden zij zaden van de bloemen. Ze vreten als eerste het malse gras en creƫren zo ruimte voor de kruiden. Het verspreiden van de zaden gebeurt via de vacht, grond tussen de hoefjes en de mest.

Beheermethode

Een andere beheermethode die wordt toegepast is het gras minimaal twee keer per jaar na het maaien af te voeren. Hierdoor verschraalt de grond en hoe armer de grond, hoe kruidenrijker de begroeiing wordt.