Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Maakt u zich zorgen om anderen?

Bent u bezorgd over iemand? Bijvoorbeeld omdat hij of zij in de war is, of een eenzame indruk maakt? Probeer eerst zelf contact te leggen. Lukt dat niet, deel uw bezorgdheid dan met een professionele organisatie.

Logo Voor Elkaar

Sommige mensen zoeken zelf geen hulp en kampen vaak met meerdere problemen tegelijk. Dat kunnen psychische moeilijkheden zijn, maar ook financiële problemen. Mensen kunnen dit uiten door zich heel erg terug te trekken of door juist overlast te veroorzaken. In de praktijk blijkt het vaak om een combinatie van verborgen problemen te gaan.

Eerst zelf contact leggen

Herkent u deze situatie? Probeer dan eerst zelf contact te leggen. Lukt dat niet, deel uw bezorgdheid dan met een professionele organisatie. Bijvoorbeeld de woningbouwvereniging of de politie. Levert dit niets op? Dan kunt u één van de kernteams van de gemeente inschakelen.
Gebruik hiervoor het meldformulier of bel met 14 015.