Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Langzaam rijdend verkeer Oostlaan

De werkzaamheden aan de Pijnackerse Poort zijn in volle gang. Door de werkzaamheden is er tijdelijk verkeershinder voor autoverkeer op de Oostlaan. De hinder bestaat uit langzaam rijdend verkeer en duurt tot half juni.

Auto's en vrachtauto's voor het stoplicht op de Oostlaan bij het metrostation

Ondanks de hinder blijft de Oostlaan vanaf beide zijden toegankelijk voor auto- en vrachtverkeer. Voor fietsers en voetgangers vanuit het centrum blijft de bestaande situatie gehandhaafd.Ter hoogte van de kerk, het parochiehuis en de bushaltes worden loopschotten geplaatst, zodat deze te voet bereikbaar zijn. Ook voor minder validen. Fietsverkeer wordt naar de overkant geleid.

Voortgang Pijnackerse Poort

De afgelopen weken zijn de watergangen bij de Wethouder van der Vaartlaan gedempt. Ook zijn de platanen aan de Oostlaan weggehaald. Zij hebben een tijdelijke plek gekregen aan de Lange Campen en worden aan het einde van de werkzaamheden op de Oostlaan teruggeplant. Meer weten over het project? Kijk op de website van de aannemer www.kws.nl .