Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Landelijk adresonderzoek in gemeente

De komende tijd onderzoeken medewerkers van de gemeente Pijnacker-Nootdorp de juistheid van adresgegevens.

Straatbeeld met huizen, stoep en bomen in Pijnacker Noord

Dit gebeurt in het kader van het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit; een samenwerkingsverband van vijf ministeries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Veiligheid en Justitie, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Financiƫn en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en hun uitvoeringsorganisaties, zoals SVB, DUO, Politie en Belastingdienst. Daarnaast nemen op dit moment meer dan 200 gemeenten deel aan het project voor de uitvoering van de adresonderzoeken.

Overbewoning

Het gaat om het doen van adresonderzoek op basis van signalen van de gemeente of van andere overheden, bijvoorbeeld bij een vermoeden van overbewoning. Dit levert een beperkt aantal adressen op, waar na onderzoek een huisbezoek aan gekoppeld kan worden.

Doel

Het doel van het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit is het verbeteren van de gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) en het voorkomen en terugdringen van adresgerelateerde fraude. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om fraude met belastingen, uitkeringen en toeslagen.

Adresonderzoek

In het onderzoek wordt gecontroleerd of de gegevens zoals deze zijn vastgelegd in de BRP overeenkomen met de werkelijkheid. Tijdens het uitvoeren van het onderzoek kan besloten worden dat een aanvullend huisbezoek nodig is. Bijvoorbeeld als er vragen zijn over de juistheid of volledigheid van uw adresinschrijving, uw inkomen of uw woonsituatie.
Andersom kunt u als bewoner aan de gemeente vragen om een adresonderzoek te starten. Bijvoorbeeld als op uw adres personen staan ingeschreven, die daar niet meer wonen, of omdat zij uw adres ongewenst gebruiken als postadres.

Legitimatie

Als de ambtenaren bij u aanbellen, moeten zij direct hun legitimatiebewijs aan u tonen. Als er mensen bij u aanbellen die dit niet direct doen, vraag er dan naar. Als zij zich niet legitimeren, laat hen dan ook niet binnen. Aan de voordeur vertellen de ambtenaren waarom zij langskomen en vragen u om uw medewerking bij het beantwoorden van enkele vragen. Dit vraaggesprek duurt ongeveer 20 minuten.

Geen toestemming

Als u geen toestemming geeft, gaan de ambtenaren weg. Dit kan wel gevolgen voor u hebben. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het onderzoek naar uw woonsituatie op een andere manier wordt voortgezet, of dat uw uitkering of toeslag wordt opgeschort of beƫindigd. In sommige gevallen kan het voorkomen dat de ambtenaren een speciale machtiging heeft om binnen te treden, ook als u dat niet wilt. Die machtiging moet dan aan u worden getoond.

Informatie

Heeft u vragen over het adresonderzoek of het huisbezoek? Neem dan contact op met het Klant Contactcentrum, telefoon: 14 015.

Meer informatie

Meer informatie over de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit vindt u op de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgegevens/inhoud/adresfraude.