Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Koopstromenonderzoek 2016

Begin september start in de Randstad een grootschalig regionaal onderzoek naar het koopgedrag waar ook de gemeente Pijnacker-Nootdorp aan deelneemt. Wij nodigen u van harte uit aan dit onderzoek deel te nemen.

De detailhandel is de afgelopen jaren veranderd. Waar het online winkelen een sterke groei heeft doorgemaakt, is op straat vaker leegstand zichtbaar. De gemeente Pijnacker-Nootdorp zet zich samen met winkeliers in voor aantrekkelijke winkelcentra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, is periodiek onderzoek naar het koopgedrag van onze inwoners van groot belang.

Koopgedrag in de Randstad

Het onderzoek wordt uitgevoerd in de Randstad. Het brengt, net als in 2011, in beeld waar inwoners boodschappen doen, winkelen en doelgerichte aankopen doen en hoe tevreden ze zijn over de verschillende aankooplocaties. Deze informatie brengt het functioneren en de aantrekkelijkheid van winkelgebieden in beeld en helpt daarmee gemeenten en provincies bij het versterken en verbeteren van winkelvoorzieningen.

Het onderzoek wordt wederom uitgevoerd op verzoek van de Provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. Ook de gemeente Pijnacker-Nootdorp neemt deel aan het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau I&O Research.

Begin september start het onderzoek

In deze periode worden ook enige honderden inwoners uit Pijnacker-Nootdorp uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek. Zij ontvangen namens de provincies een schriftelijke uitnodiging in de brievenbus. Deelnemen kan door online een vragenlijst in te vullen. Ook kan het zijn dat het onderzoeksbureau telefonisch contact opneemt om de vragenlijst af te nemen. Deelname is natuurlijk vrijwillig maar wordt door de provincies en uw gemeente zeer op prijs gesteld.

Resultaten

De resultaten van het onderzoek zijn eind 2016 bekend via www.kso2016.nl. Daar kunt u ook meer informatie over het onderzoek vinden. Voor vragen kan gemaild worden met www.kso2016.nlmailto:www.kso2016.nl.

Informatie en vragen

Voor meer informatie over de achtergrond van deelname kunt u contact opnemen met m.wiese@pijnacker-nootdorp.nl. Voor vragen over het onderzoek:
Bel I&O Research tel. 053 – 482 5000 of mail naar info@kso2016.nl