Koopstromen-onderzoek 2018 van start

Deze week start een grootschalig onderzoek naar het koopgedrag in de Randstad. Het onderzoek brengt, net als in 2016, in beeld waar inwoners boodschappen doen, winkelen en doelgerichte aankopen doen en hoe tevreden ze zijn over de verschillende aankooplocaties.

Dossier logo Koopstroomonderzoek 2018

Ook de gemeente Pijnacker-Nootdorp neemt deel aan het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door I&O Research, in opdracht van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland.

Onderzoek naar koopgedrag

Gemeenten en provincies zetten zich samen met winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, is periodiek onderzoek naar koopgedrag van groot belang. Het onderzoek brengt het functioneren en de aantrekkelijkheid van winkelgebieden in beeld. Het helpt daarmee gemeenten en provincies bij het versterken en verbeteren van winkelvoorzieningen.

Deelnemers gezocht

21 september start het veldwerk. Ook inwoners uit onze gemeente worden uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek. De huishoudens zijn willekeurig geselecteerd en ontvangen een schriftelijke uitnodiging in de brievenbus. Inwoners die geen brief krijgen, maar wel graag willen meedoen kunnen de vragenlijst invullen via www.startvragenlijst.nl/kso2018 (dit kan vanaf vrijdag 21 september). Onder alle deelnemers van het onderzoek worden 50 cadeaubonnen van €25 verloot.

Privacy gewaarborgd

De privacy van deelnemers is gewaarborgd in overeenstemming met de nieuwe privacywetgeving (AVG). Antwoorden van deelnemers zijn niet gekoppeld aan hun woonadres en worden uitsluitend gebruikt voor het Randstad Koopstromenonderzoek 2018. Voor meer informatie over het onderzoek is er de website www.kso2018.nl