Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Jongerenteam Opleiding en Werk

Ben jij jonger dan 23 jaar? Heb je een verkeerde keuze gemaakt of ben je uitgeschreven van school? Wil je toch naar school, maar lukt het niet? Weet je niet wat je wil? Wil je dit jaar werken of een BBL-opleiding volgen? Als je met één van deze vragen zit, kun je contact opnemen met één van de medewerkers van het Jongerenteam Opleiding & Werk.

Het Jongerenteam Opleiding & Werk helpt jongeren tot 27 jaar uit onze gemeente als er problemen zijn bij hun (school)loopbaan. Het jongerenteam kan helpen bij het zoeken naar een geschikte opleiding of een baan.
Het motto van het jongerenteam is: ’Iedere jongere gaat naar school of heeft werk’. Het Jongerenteam Opleiding & Werk bestaat uit drie leerplichtambtenaren, twee medewerkers Voortijdig Schoolverlaten, één jongerencoach en de matchmaker van het WerkgeversServicepunt.

Diploma is belangrijk

Het is van belang dat je goed opgeleid bent. Daarom mag je pas stoppen met school als je een diploma hebt van minimaal havo of mbo niveau 2, de zogenaamde startkwalificatie. Alle jongeren tot 23 jaar zonder startkwalificatie worden gemeld bij de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC).

Jongerencoach

De jongerencoach is er vooral voor 23- tot en met 27-jarigen. Voor deze jongeren heeft het volgen van een opleiding met studiefinanciering voorrang boven een bijstandsuitkering. Ook zonder uitkering kunnen jongeren een beroep doen op de jongerencoach, als het gaat om begeleiding naar studie of werk.

Bel

Wil je in contact komen met het Jongerenteam Opleiding & Werk? Bel dan 14 015.