Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Inzameling PMD in plaats van plastic

Sinds kort kunt u naast plastic ook metaal en drinkpakken kwijt in de verzamelcontainers in de wijk. Daarmee zijn het PMD-containers geworden. Zo kunt u uw afval duurzaam scheiden.

Alle PMD-afval wordt in een afvalinstallatie gescheiden en daarna hergebruikt. Dit is een stuk duurzamer: metaal en drinkkartons worden niet meer onnodig in het restafval verbrand maar juist opnieuw gebruikt. De gemeenten in Nederland zijn immers verplicht om steeds meer afval te scheiden. In 2020 moet 75% van het huisvuil hergebruikt worden.

Omgekeerd inzamelen later

De inzameling van PMD staat los van de nieuwe afvalinzameling. Eind vorig jaar heeft de gemeente besloten over te gaan naar een nieuw systeem: omgekeerd inzamelen. Daarbij wordt gescheiden afval juist thuis opgehaald en brengt u restafval weg naar een wijkcontainer. Op dit moment wordt nog uitgewerkt hoe dit precies gaat gebeuren. Vanaf eind 2016 start wijk voor wijk de invoering.