Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Inzagetermijn provinciaal onderzoek windenergie verlengd

De provincie Zuid-Holland wil meer windenergie realiseren. Zij bereidt een milieueffectonderzoek (planMER) voor naar mogelijke locaties voor windenergie. Hierin staan ook de locaties bij de A12/Balij in Pijnacker-Nootdorp en bij Technopolis in Delft naast de A13. De inzagetermijn is verlengd tot en met 12 januari 2016.

De inzagetermijn is verlengd met vier weken, omdat op de locatie A12/Balij (Pijnacker-Nootdorp) en de locatie Technopolis (Delft) niet goed was ingetekend op de kaart bij het startdocument.

Meer informatie

Meer informatie, inclusief de gecorrigeerde kaart, vindt u op www.zuid-holland.nl/locatieswindenergie.