Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Invoering nieuwe taken sociaal domein gaat goed

“Het gaat goed, maar er blijft altijd ruimte voor nog verdere verbetering.” Dat is een belangrijke conclusie na de ronde tafel conferentie over het sociaal domein op woensdag 9 december in het bestuurscentrum.

Logo Voor Elkaar

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor bijna alle jeugdhulp en ondersteuning van mensen met een handicap, ouderen en mensen met een arbeidsbeperking. Na bijna een jaar is het goed om te kijken hoe het gaat. Ruim honderd vertegenwoordigers van cliënten, wijkverenigingen, vrijwilligersorganisaties, maatschappelijke organisaties en een groot deel van de gemeenteraadsleden bezochten de bijeenkomst. Avondvoorzitter Ilona Jense praatte het geheel aan elkaar.

Spil

Jan Zandijk is voorzitter van de Wmo raad, die de gemeente adviseert vanuit het belang van inwoners en cliënten. Hij heeft er vertrouwen in hoe de gemeente het doet: “wij worden vroeg betrokken en de gemeente luistert naar ons. Daarbij staat altijd centraal wat nodig is om te doen, niet het geld.”De kernteams in Nootdorp, Pijnacker en Delfgauw zijn een belangrijke spil voor de nieuwe taken: zij geven kortdurend hulp aan kinderen, gezinnen en volwassenen en verwijzen door als er langdurige of specialistische hulp nodig is. Uit onderzoek blijkt dat de meeste tevreden zijn over de manier waarop ze geholpen zijn.

Verandering

Met de verschuiving van taken naar gemeente, gaat het ook anders. Vroeger ging het er vaak om waar je als cliënt recht op had. Nu wordt eerst gekeken naar wat je zelf kan en wat je eigen sociale netwerk kan betekenen. Mensen die hulp zoeken vinden dit ook.

Workshops

In workshops gingen de aanwezigen geanimeerd in gesprek wat er beter kan. Bijvoorbeeld hoe nog meer ondernemers werk kunnen bieden voor mensen met een arbeidsbeperking. Of hoe we omgaan met mensen die zich lastig staande houden in de samenleving, die steeds ingewikkelder wordt. Wethouders José van Egmond en Bernard Minderhoud sloten de avond af: zij gaan met de ideeën die naar voren zijn gekomen aan de slag.

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Bel dan naar de gemeente, telefoonnummer 14 015.